به پروردگار جان و خرد

بهترین و کار آمد ترین مترجم در کنار شما عزیزان

  • با قابلیت تصویر برداری و ترجمه متون
  • با قابلیت ترجمه نوشتاری در تلفن همراه
  • با قابلیت مکالمه به تمامی زبان ها
  • با قابلیت مکالمه دو طرفه این یعنی سفر به دور دنیا با خیالی آسوده
  • با قابلیت ترجمه بیش از صد زبان دنیا

برنامه نویس شایان دامرودی

سال انتشار 1397